Παρμενίδου 13, Αθήνα, 116 36

Τηλ. 210 36 42 550

Φάξ 210 36 41 761

email info@oktana.gr